*Při celkovém nákupu nad 1 650,- Kč doporučujeme registraci a využití 5% slevy. Při nákupu nad 12 000,- Kč sleva 30 %.

10. Supervizor

V minulé kapitole jsme si prakticky popsali možný postup pro dosažení pozice asistenta supervizora v průběhu dvou měsíců a zároveň jsme si představili několik nejzajímavějších produktů portfolia FLP, které Vám svou kvalitou mohou pomoci s počáteční fází podnikání.

Nyní již v menším detailu ukážeme souhrn možných aktivit, které povedou k další postupné metě na vaší cestě k nejvyšším pozicím v marketingovém plánu, a to k pozici Supervizora.

Postavení Supervizora dosáhnete tehdy, když z pozice asistenta supervizora v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců dotáhnete na celkový počet 25cc.

Pozice Supervizora s sebou nese další výhody dle pravidel marketingového plánu. Dosažením této pozice získáte:

 • Bonus ve výši 8% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných nových distributorů, tak i jejich sítě (tzv. dolní linie, která sahá až do třetí generace pod distributorem)
 • Skupinový bonus ve výši 3% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných asistentů supervizora, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Osobní bonus ve výši 8% z osobních nákupů a maloobchodních prodejů přes svou internetovou stránku

Nyní se vraťme k možnému postupu, pomocí kterého může František dosáhnout na pozici Supervizora.

První linie distributorů (osobně sponzorovaní distributoři)

Náš příběh bude navazovat na variantu č. 2 z předchozí kapitoly, kdy si již František vytvořil skupinu dvou osobně sponzorovaných distributorů a z jejich práce při dalším budování distribuční sítě by chtěl také nyní těžit body potřebné pro dosažení statutu Supervizora. K Petře a Láďovi navíc Františkovi do týmu přivedl kamaráda Oldu, který má o podnikání také velký zájem. Celá koncepce spolupráce s FLP se mu natolik zalíbila, že si rovnou zakoupil dvoubodový startovací business balíček Touch of Forever, čímž se tak okamžitě katapultoval na pozici asistenta supervizora.

Nyní má již František mnohem lepší vyhlídky na to, aby se mu podařilo v brzkém čase dosáhnout potřebných 25cc v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců. Pokračujme nyní v našem ukázkovém příkladu.

Jak již víme z předchozí kapitoly, Petra i Láďa si již sami zakoupili některé produkty a připsali si tak na své konta nějakou bodovou hodnotu. Nyní se oba budou snažit stát se asistenty supervizora. Třetí distributor Olda již své 2cc nákupem Touch of Forever získal. Nicméně pro rychlý rozvoj svých sítí všichni tři distributoři okamžitě oslovují lidi ve svém okolí a seznamují je jak s možností užívání skvělých produktů FLP, tak i s možností podnikání s FLP.

28

První Františkova linie distributorů

Druhá linie distributorů

Každý z Františkových třech distributorů našel ve svém okolí tři zájemce, ať už hovoříme o pouhém užívání výrobků FLP, nebo již dokonce o samotném podnikání s FLP. Všichni tito noví distributoři se zdarma zaregistrovali a chtějí se do týmu zapojit. Takové rozhodnutí je nic nestojí a mohou na všem jedině získat. František jako nejvyšší sponzor této skupiny má samozřejmě zájem o její další rozšiřování a ač není přímý sponzorem těchto lidí, tak má zájem s nimi napřímo komunikovat a společně s Petrou, Láďou i Oldou všechny koučovat a pomáhat jim s dalším vývojem při budování jejich kariéry. Takové koučování pak Františkovi přinese i osobní postup ve struktuře marketingového plánu a další provize a bonusy z nákupů své sítě.

V každé trojici se našel jeden uživatel, který si rovnou zakoupil ať už business balíček Touch of Forever, nebo například Clean and Lean pack balíček za 2cc. Tímto jednorázovým nákupem si zajistili statut asistentů supervizora a vytáhli tak s sebou i oba své sponzory Láďu s Petrou, kteří doposud kvalifikační bodovou hranici na tuto pozici nesplnili. Stále to však pro oba znamená, že nemají nárok osobně nakupovat za velkoobchodní ceny s 30% slevou. Ten má pouze již z dřívějška distributor Olda, který si sám startovací balík za 2cc zakoupil.

Ostatní dva registrovaní distributoři z každé trojice postupují pozvolněji a zakoupili si pro sebe a svou rodinu výrobky za 0,5cc, což dělá v přepočtu na peníze nákup zhruba za 3 tis. Kč. To se sice může zdát jako nemalá částka, ovšem je nutno si uvědomit, že pro postup na vyšší pozici v marketingovém plánu postačí tyto kreditní body nasbírat v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců, což je dostatečná doba pro další opakovaný nákup. Tito uživatelé zatím nejsou rozhodnuti, zda budou produkty pouze užívat, nebo zda s FLP začnou dokonce také podnikat.

Nicméně sami svými výsledky z užívání produktů chtějí okolí ukázat, že stojí za to FLP produkty vyzkoušet. Navíc jim společnost FLP umožňuje v případě nespokojenosti s výrobky 100% garanci vrácení peněz, což je jeden ze silných argumentačních nástrojů našich distributorů při budování sítě. Mohou si dále registrovat další uživatele, kteří produkty vyzkouší a do budoucna si tak mohou zajistit stabilní přivýdělek, který jim z nákupů těchto uživatelů přísluší.

Náš František má nyní vytvořeny již dvě vlastní linie registrovaných distributorů.

29

Druhá Františkova linie distributorů

Třetí linie distributorů

V našem příkladu dále postoupíme a popíšeme si možný postup při budování třetí Františkovy linie, kterou vytvoří distributoři jeho druhé linie. Pro nižší finanční náročnost při budování této další sítě budeme už pouze předpokládat, že další registrovaní distributoři, které k výrobkům FLP přivede všech 9 členů Františkovy druhé linie, nakoupí pouze za 0,5cc v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců. Budeme předpokládat, že každý z těchto devíti členů přivede další tři zájemce o výrobky FLP a celkový počet nových registrovaných uživatelů FLP bude tedy 27. Z nákupů těchto dalších uživatelů je zřejmé, že budeme předpokládat pouhé uživatelské osobní nákupy a žádný z třetí generace distributorů si ihned nezakoupí startovací business balíček za 2cc. I to ovšem postačí k tomu, aby se celkový součet Františkova bodového konta za 3. a 4. měsíc (počítáno od jeho začátku podnikání s FLP) vyšplhal nad hodnotu 25cc a tím si tak zajistil statut Supervizora.

Do celkové kalkulace je třeba ještě připočítat pravidelný osobní Františkův nákup za 0,5cc (z tohoto nákupu se mu již počítá osobní bonus ve výši 5%) a nákupy jeho tří osobně sponzorovaných distributorů Petry, Ládi a Oldy také po 0,5cc.

31

Druhá Františkova linie distributorů

Pozice supervizora je pro Františka další významnou metou v postavení na marketingovém plánu, protože si již vybudoval velmi slušnou síť, která nyní čítá celkem 39 distributorů. K zisku takovéto významné sítě mu přitom postačilo nasponzorovat pouze první tři distributory, kteří jeho know-how a systematické učení filozofie společnosti FLP šířili dále mezi své známé, kamarády i ostatní lidi ve svém okolí. Právě teprve nyní v pravém slova smyslu objevujeme kouzlo síťového marketingu a multiplikace společného úsilí.

František má nyní výbornou výchozí pozici pro další budování a navyšování svého pasivního příjmu, který bude na své pasivitě postupně sílit.

Pro vaši konkrétní představu, jakou finanční odměnu si František z nákupů své sítě zajistil, uvádíme celkovou kalkulaci jeho osobních provizí:

32

Kalkulace Františkových provizí z jeho sítě (*sumy provizí se mohou mírně lišit, záleží na bodové hodnotě zakoupených produktů)

Z kalkulace tedy vyplývá, že si náš asistent supervizora František přišel na odměnu v celkové výši 7 650 Kč (součet provizí a 5% osobního bonusu). Je to velmi slušná provize když si uvědomíte, že mu stačilo získat pouhé 3 distributory, kteří mu přinášejí další provize z nákupů svých vlastních linií.

Dá se jednoznačně předpokládat, že si František bude chtít, kromě těchto tří osobně vybudovaných linií, vytvářet ještě linie další. Stejně tak budou chtít postupovat jeho dosavadní distributoři v jeho již existujících dolních liniích. Takže si představte, jak by jeho provize z nákupů celé své sítě, například při zdvojnásobení počtu osobně sponzorovaných distibutrů, mohla vypadat. Navíc bude nadále získávat další kreditní body, které jej postupem času mohou kvalifikovat na další dvě pozice v marketingovém plánu, a to na pozici asistenta manažera a poté samotného manažera FLP.

Takové pozice přinášejí samozřejmě další stupňující se výhody a odměny, které si nyní představíme:

Asistent manažera (dosažení 75cc v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců):

 • Bonus ve výši 13% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných nových distributorů, tak i jejich sítě (tzv. dolní linie, která sahá až do třetí generace pod distributorem)
 • Skupinový bonus ve výši 8% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných asistentů supervizora, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Skupinový bonus ve výši 5% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných supervizorů, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Osobní bonus ve výši 13% z osobních nákupů a maloobchodních prodejů přes svou internetovou stránku

Manažer (dosažení 120cc v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců):

 • Bonus ve výši 18% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných nových distributorů, tak i jejich sítě (tzv. dolní linie, která sahá až do třetí generace pod distributorem)
 • Skupinový bonus ve výši 13% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných asistentů supervizora, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Skupinový bonus ve výši 10% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných supervizorů, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Skupinový bonus ve výši 5% jak z nákupu svých přímo sponzorovaných asistentů manažera, tak i jejich dolních linií (ta sahá až do třetí generace pod supervizorem)
 • Osobní bonus ve výši 18% z osobních nákupů a maloobchodních prodejů přes svou internetovou stránku

Na podmínkách pro vyplácení FLP odměn u vyšších pozic jako je asistent manažera a samotný manažer tedy vidíte, jak neskutečný finanční příjem si můžete podnikáním s FLP na dlouhou dobu zajistit. Takový příjem je navíc pasivní, takže i bez zvýšené osobní aktivity v řízení své sítě můžete očekávat stabilní finanční odměny.

Touto kapitolou bychom ukončili náš školící modul. Nyní již znáte všechny principy podnikání s FLP, které budete uplatňovat i pro získání dalších postupných pozic v marketingovém plánu.

Pokud jste tak již neučinili, kontaktujte vašeho osobního distibutora a začněte budovat svůj byznys na 100%.

Kromě samotných pozic společnost Forever Living Products nabízí, pro své úspěšné distributory, další motivační prvky ve své obchodní politice jakými jsou Profit sharing (podíl ze zisku) nebo FLP Global Rally.

Nyní je již nejvyšší čas pro to, abyste se u FLP zaregistrovali a udělali tak první krok k zajištění své skvělé finanční budoucnosti.

Registrujte se zdarma již nyní a získejte 15% doživotní slevu na produkty FLP

Kontaktujte nás a získejte další podrobné informace o našem programu