*Při celkovém nákupu nad 1 650,- Kč doporučujeme registraci a využití 5% slevy. Při nákupu nad 12 000,- Kč sleva 30 %.

4. Děláme MLM jinak

Vítejte v kapitole "Děláme MLM jinak"

V této kapitole Vás seznámíme se základními rozdíly mezi fungováním network marketingu FLP a fungováním většiny běžných MLM společností. Dozvíte se zde všechny výhody našeho systému podnikání, které vám většina firem v tomto odvětví neposkytne.

Běžně praktikovaný MLM

V současnosti se můžeme s MLM společnostmi setkat takřka na každém kroku, a to od finančnictví po kosmetiku. Většina lidí, kteří do tohoto oboru vstoupili, je přímo závislá pouze na objemu prodejů za zboží, které svými schopnostmi dokáží svým maloobchodním zákazníkům prodat. A to si ještě musíme uvědomit, že ve většině případů jde pouze o prodej zboží či služeb jednorázového využití. Takoví dealeři musí neustále hledat nové a nové zákazníky, kterým by svůj produkt vnutili, což jim sice přidává na získávání obchodních dovedností a mohou se tak stát úspěšnými obchodníky, ovšem na druhou stranu jim to bere spoustu energie v podobě negativních reakcí potenciálních zákazníků.

Jiní dealeři si svým produktem, jehož prodej se opakuje, sice vytvořili svou prodejní síť, ovšem stále mají spoustu administrativní práce s dodávkami zboží koncovým spotřebitelům.

Společnou vlastností obou typů prodejce je pak povětšinou fakt, že jediným zdrojem příjmu je pro ně jejich provize z prodeje, nehledě na to, že mnohdy musí do výrobku investovat vlastní kapitál, který se jim vrátí až v momentě, kdy tento výrobek prodají. A to vůbec nemluvíme o tom, že se těmto lidem takřka vůbec nedostává podpory z vyšších míst v rámci firmy co se týká systematického koučování či pravidelného školení.

17

Zklamání neúspěšného týmu je vždy velké - to se Vám u FLP nestane !

Běžná networkingová firma své budoucí dealery zaškolí pouze v samotném úvodu při vstupu do společnosti, většinou se tomu tak děje na různých víkendových seminářích apod. Pak už se o tyto lidi nikdo nestará a s minimem znalostí jsou vysláni do terénu obchodovat. Je ověřeno, že ze sta takových lidí, kteří prošli drahým školením, se tak 20% rozhodne to zkusit, zbytek si na to netroufá, protože si je vědom, že za tak krátký čas vzdělávání se mnoho o dané problematice nenaučili. Z 20% dealerů, kteří zkusili své štěstí, se opravdového úspěchu dočká jen pár vyvolených jedinců, kteří šli jak se říká "přes mrtvoly" a tím si dokázali zajistit svou finanční nezávislost. V průměru se z našich původních 100 účastníků semináře tak daleko dostaly pouhé 2%, tedy dva lidé ze sta. Tento negativní poznatek nám simuluje graf níže v kapitole.

Ze všech těchto a mnoha dalších nevýhod obvyklého MLM si společnost FLP vzala ponaučení a vyvinula ten nejvýhodnější a nejetičtější systém na trhu.

Děláme to jinak a lépe!

Společnost Forever Living Products vyvinula systém, který je výhodný pro všechny obyčejné lidi bez rozdílu věku, pohlaví či urovně obchodních dovedností. Základním stavebním kamenem pro úspěšné budování sítě uživatelů výrobků FLP je mimořádná produktová nabídka, kterou jsme si již v minulé kapitole představili. Prodej těchto výrobků je opakovaný, což je vůbec ten nejdůležitější prvek systému FLP.

Další stěžejní hybnou silou celého systému podnikání s FLP je proces osobního vedení a koučování každého distributora. Níže na našem grafu můžete pozorovat zásadní rozdíl mezi MLM společnosti FLP a MLM většiny firem na trhu. Z negativních poznatků výše jste se dozvěděli, jak nábor nových potenciálních dealerů ve většině případů končí. Naproti tomu systém vzdělávaní společnosti FLP nikdy nedovolí, abyste zůstali ve svém podnikání sami, protože váš osobní kouč či skupina koučů má sama o váš byznys zájem a také profituje z kvality vašeho vzdělání.

Z grafu níže můžete vypozorovat, jaký průběh vašeho podnikání můžete, v případě zdravého nadšení pro věc, očekávat.

18

Graf postupného úspěchu s FLP

 

Fáze podnikání s FLP

Vaše podnikání odstartuje tvz. "OBJEVOVACÍ" fáze, kdy si budete postupně osvojovat základní znalosti a dovednosti, které získáte jak z širokého spektra vzdělávacích materiálů, tak především osobním koučováním vašim týmem. Váš další rozvoj také podpoří pravidelné videokonference, které zkušení manažeři českého zastoupení FLP dvakrát do týdne zdarma realizují.

Získané znalosti a dovednosti poté budete schopni uplatnit při postupném rozvoji své vlastní sítě osobních distributorů. Tuto fázi označujeme jako etapu "DUPLIKACE SPOLEČNÉHO ÚSILÍ". Tuto etapu již doprovází postupný nárůst vašich osobních příjmů, protože již dokážete lidi ve svém okolí naučit užívat skvělé výrobky FLP, což vám bude přinášet také provize a další odměny dle pravidel marketingového plánu společnosti.

Po absolvování těchto etap vývoje distributora již můžeme hovořit o vašem osobním 100% úspěchu

20

Pak už vás nečeká nic jiného, než s minimem úsilí sledovat, jak se vám vaše síť, prací vašich distributorů, rozrůstá a vaše příjmy se nekonečně navyšují.

 

Nyní jste již položili základy své úspěšné budoucnosti. Pomocí tohoto odkazu se o své jedinečné příležitosti dozvíte více. Zvolte sekci Začínáme.

Po shlédnutí úvodního videa pokračujte následující kapitolou, ve které se již dozvíte podrobnější informace o tom, jakým způsobem každý distributor u FLP pracuje.
 

Registrujte se zdarma již nyní a získejte 15% doživotní slevu na produkty FLP

Kontaktujte nás a získejte další podrobné informace o našem programu